نيابت جهت انجام اقدامات قانوني

 

 

نيابت جهت انجام اقدامات قانوني

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ......

با سلام ،

احتراماً ، خواهشمند است با قبول اين برگه به عنوان نيابت شخصاً يا با ارجاع به احدي از همكاران محترم روساي شعب بدوي تعزيراتي آن حوزه به نيابت از اين مرجع دستور فرماييد آقاي .... متهم به گران فروشي  آهن آلات را به آدرس اهواز خ ... پلاك .... وفق مقررات احضار و ضمن تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و نيز اخذ تامين متناسب پرونده را به همراه اوراق جديد التحصيل به اين مرجع اعاده فرمايند .

در ضمن ، در راستاي انجام نيابت كليه اختيارت قانوني به آن مرجع محترم تفويض مي گردد و مزيد استحضار و جهت سهولت در رسيدگي رونوشت 5 برگ از اوراق پرونده ارسال مي گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... تعزيرات حكومتي

قرار عدم صلاحيت محلي

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي

 

 

به تاريخ ... پرونده كلاسه ... در شعبه .... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان .... تحت نظر است شعبه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي شعبه بدوي)

در خصوص تخلف آقاي .... مبني بر گران فروشي و عرضه خارج از شبكه توجهاً به اين كه طبق محتويات پرونده محل وقوع تخلفات مذكور حوزه تعزيراتي شهرستان .... مي باشد ، لذا مستنداً به ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي تعزيرات حكومتي شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

دفتر مقرر است از پرونده بدل مفيد تهيه و از آمار كسر اصل آن به مرجع صالحه ارسال گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان ............

قرار عدم صلاحيت ذاتي

 

 

قرار عدم صلاحيت ذاتي

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... در شعبه .... بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان ....در وقت فوق العاده و به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است وبا عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص اتهامات آقايان ......و ....... مبني بر عدم همكاري با بازپرس و نيز درگيري و زد و خورد با بازرسان اداره بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات شهرستان ...... با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري (مستنداً به مواد 1 و 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مصوب سال 1373 )قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي محاكم عمومي شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

مقرر است دفتر : پرونده از آمار كسر پس از تهيه بدل مفيد به مرجع صالحه ارسال گردد .  

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان ............

دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

 

 

دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

 

 

بسمه تعالي

 

 

دفتر :

 

متخلف آقاي ... به دليل عجز (ناتواني ) از توديع و ثيقه به زنداني معرفي شود . وقت احتياطي تعيين گرديده و پرونده براي تعيين ميزان دقيق و بهاي اجناس و كالاهاي احتكار شده به اداره بازرسي و نظارت شهرستان .... ارسال  شود .

 

 

رئيس شعبه ..... تعزيرات حكومتي

 

 

 

بعد از بازداشت متخلف (به دليل عجز از توديع وثيقه ) در صورتي كه وثيقه اي معرفي شود ، مجدداً از زندان آزاد خواهد شد .

در صورتي كه وثيقه ملكي باشد كه داراي سند رسمي است ، مراحل توقيف آن بدين ترتيب خواهد بود .

1-      تقاضاي وثيقه گذار براي توقيف ملك در قبال آزادي متخلف .

2-   صدور قرار كارشناسي توسط رئيس شعبه و تعيين كارشناس رسمي (خبره )براي ارزيابي و تعيين بهاي ملكي كه وثيقه گذار معرفي مي نمايد و اعلام نتيجه ارزيابي و كارشناسي .

3-   دستور توقيف ملك در دفتر املاك ثبت اسناد ملكي در آن واقع است . كه اين دستور صرفاً از ناحيه رئيس شعبه صادر مي گردد و توقيف ملك توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك انجام مي شود .

4-      صدور قرار قبولي وثيقه و آزادي متخلف كه پس از صدور قرار قبولي نامه آزادي  متهم به امضاء رئيس شعبه صادر مي گردد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image