به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا

 

 

نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا

 

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب  شهرستان ......

 

 

با سلام و احترام ،

در خصوص شكايت خانم (الف) عليه آقاي (ب)داير بر ترك انفاق ، با توجه به اين كه مشتكي عنه انكار زوجيت نموده و رسيدگي به جرم ترك انفاق منوط به اظهار نظر دادگاه صالحه در خصوص زوجيت آنان است ، بنابراين قرار اناطه رسيدگي موضوع معنونه را صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

معاون / داديار / بازپرس دادسراي عمومي انقلاب شهرستان ..........

 

 

 

 

 

ماده 13- قانون آيين دادرسي كيفري جديد در خصوص قرار اناطه :

ماده 13-هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پي گيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد . در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت .

قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه

 

 

قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه   

 

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري شهرستان ......

 

 

با سلام ،

در اين پرونده آقاي .... فرزند .... متهم است به صدور .... فقره چك بلا محل به
 شماره / شماره هاي ......... عهده بانك .. شعبه .... به مبلغ .... ريال با توجه به اظهارات شاكي مبني بر اينكه  نامبرده در حوزه قضايي آن شهرستان سكونت دارد ، خواهشمند است نيابتاً از طرف اين شعبه راساً ضمن ارجاع امر به احد از همكاران محترم قضايي با راهنمايي شاكي .... نسبت به جلب و دستگيري متهم اقدام و اتهام وي به شرح فوق به وي تفهيم و قرار وجه الضمان معادل مبلغ چك صادر آخرين دفاع وي اخذ و در صورتي كه اخذ تامين منجر به بازداشت وي گردد نامبرده تحت الحفظ به همراه :.......................................................................... و مامور اعزام گردد . ضمناً در صورت جلب رضايت شاكي و ارائه لاشه چك از سوي متهم مراتب صورت جلسه لاشه چك ضميمه گشته و متهم بلاقيد آزاد گردد و سوابق جديد التحصيل جهت اطلاع به اين شعبه ارسال گردد ، در صورتي كه دستگيري نياز به ورود به مخفي گاه وي داشته باشد اعطاء نمايندگي به نيروي انتظامي .... استدعاست نيابت توقيفي واجد كليه اختيار قانوني است مدت اعتبار ..... است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

 

قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

 

 

قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

 

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

در خصوص شكايت آقاي ... فرزند آقاي ...... فرزند .... داير بر صدور يك فقره چك بلامحل با توجه به محتويات پرونده و اين كه تاريخ سررسيد چك 1/7/75 و تاريخ برگشت چك 7/7/75 مي باشد و شاكي در مورخه 7/7/76 اقدام به طرح شكايت كيفري نموده است . فلذا شاكي در مهلت قانوني مندرج در ماده 11 قانون صدور چك شكايت نكرده است . النهايه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد .

راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد  استان .....
مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس  شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

يادآوري مي شود كه قرار منع تعقيب يا منع پيگرد يكي از اقدامات  نهايي مقامات دادسرا نيز است كه عموماً به دو علت و به قولي به سه علت صادر مي شود :

گاهي دليلي عليه متهم مبني بر ارتكاب بزه وجود ندارد و يا دليل كافي عليه وي به دست نيامده است گاهي دليل كافي عليه مشتكي عنه مبني ارتكاب فعل يا ترك فعلي وجود دارد ولي عمل مشتكي عنه جرم محسوب نمي شود . يعني ، فاقد عنصر قانوني و فاقد خصيصه جزايي است .

تفاوت عمده دو حالت مذكور آن است كه اگر قرار منع تعقيب به علت فقد دليل و يا عدم كفايت دليل صادر شده باشد . موضوع امر مختومه نداشته و پس از حصول دليل جديد موضوع قابل پيگيري و متهم قابل تعقيب و مجازات است . اما، اگر قرار منع تعقيب به علت عدم وقوع جرمي صادر شده باشد و به تائيد دادگاه نيز رسيده باشد ، موضوع امر مختومه را پيدا نموده و به هيچ وجه پرونده قابليت رسيدگي مجدد را نداشته و فرد مشتكي عنه را نمي توان مجدداً به همان علت تعقيب نمود .

بعضي از حقوقدانان ، علت ديگري براي صدور قرار منع پيگرد نيز بيان نموده اند و آن حقوقي بودن موضوع است كه به نظر مي رسد در شمول علت دوم قرار منع تعقيب قرار مي گيرد و علت جداگانه اي محسوب نمي شود .

قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن

 

 

قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن  

 

 

 

بسمه تعالي

دادستان محترم دادسراي ........

 

با سلام ،

 

احتراماً در خصوص شكايت آقاي / خانم .... فرزند ... عليه آقاي / خانم ... فرزند  .... داير بر اين كه ميني بوس متعلق به مشتكي عنه را مرمت و تعمير نموده است . حاليه از پرداخت دستمزد تعميرات خودداري مي نمايد، صرف نظر از صحت و سقم  موضوع نظر به ماهيت شكايت و اينكه چون فاقد وصف جزايي است ، لذا به منع پيگرد (تعقيب ) نامبرده اظهار نظر مي گردد .

 

 

 

 

بازپرس / داديار شعبه .... دادسراي عمومي.....

 

 

 

قرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

 

 

قرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

 

 

 

بسمه تعالي

 

-          تاريخ رسيدگي :..............

-          كلاسه پرونده :..................

-          شماره دادنامه :................

-          مرجع رسيدگي : شعبه .... دادگاه عمومي شهرستان ....

-          خواهان :.........

-          خوانده :.............

-          موضوع : اعسار از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

گردش كار : پس از ارجاع پرونده و وصول به كلاسه فوق ثبت پس از اجراي تشريفات قانوني دادگاه در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

(راي دادگاه)

 

در خصوص دادخواست تقديمي در خصوص اعسار از سوي آقاي ...... فرزند ....... محكوم عليه كلاسه ...... نسبت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم در دادنامه شماره . با توجه به شهادت شهود در محضر دادگاه و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت به شهادت شهود در محضر دادگاه و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت اسناد و مدارك و تحقيق ضابطان از محل كار و سكونت محكوم عليه در خصوص وضع مالي وي و ساير اوضاع و احوال و مدارك موجود در پرونده دادگاه با احراز اعسار خواهان نسبت به پرداخت محكوم به دادنامه ياد شده حكم  به قبول اعسار وي صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و قطعي است .

 

 

 

دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي شهرستان .....

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

1-   پرونده امر پس از قبولي اعسار به اجراي احكام ارسال چنانچه مدت محكوميت حبس نداشته باشد يا سپري شده باشد و به دليل ديگري زنداني يا بازداشت نباشد فوراً آزاد مي گردد .

2-     ممكن است دادگاه قرار رد قبولي اعسار را صادر نمايد بدين ترتيب كه خواهان نتواند اعسار خود را ثابت نمايد و دادگاه ملائت و توان وي براي پرداخت را احراز كند .

قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كننده ذيل و در وقت فوق العاده تشكيل است و پرونده كلاسه فوق تحت نظر مي باشد . دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه)

در خصوص شكايت آقاي .... فرزند .... عليه آقاي .... فرزند .... مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره .... و به مبلغ .... ريال از حساب جاري شماره .... بانك .... شعبه ..... شهرري با عنايت به اينكه بانك محال عليه خارج از حوزه قضايي تهران مي باشد و محل وقوع جرم در حوزه  قضايي تهران نبوده و در حوزه قضايي شهرستان ري مي باشد ، لذا ، قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي دادگستري شهرستان ري مستنداً به ماده 199 قانون آيين دارسي كيفري سابق صادر و اعلام مي گردد .

دفتر پرونده امر از آمار كسر و به مرجع صالحه ارسال گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي تهران

 

 

 

 

 

در حال حاضر ،قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب 28/06/1378 طي مبحث  سوم مشتمل بر مواد 51 تا 61 صلاحيت دادگاه را مقرر داشته است .

 

يادآور مي شود كه با توجه به اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي .و انقلاب در سال 1381 كه به قانون احياء دادسرا ها مشهور شد قرار هاي كيفري عموماً از سوي قضات دادسرا : دادستان ، معاون دادستان ، داديار ، و بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب صادر مي شود . لذا ، در ملاحظه قرار ها به اين موضوع نيز دقت شود .

قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي

 

 

قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... شعبه ... دادگاه عمومي شهرستان ......در وقت فوق العاده و به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه .......... تحت نظر است . دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه)

با عنايت به اينكه شاكي پرونده آقاي ..... فرزند .... با اينجانب قرابت نسبي داشته و برادر اينجانب مي باشد ، لذا به استناد ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري (بند 1) قرار امتناع از رسيدگي صادر و اعلام مي گردد .

دفتر پرونده امر از آمار كسر و به نظر رياست محترم دادگستري .... برسد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي شهرستان .....

 

 

 

در حال حاضر ، ماده 14 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28-06/1378 به قرار امتناع از رسيدگي اشاره نموده است .

 

 

 

 

ماده 14-در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند .

قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام

 

 

قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام

 

 

 

بسمه تعالي

 

قرار آزادي خانم ..... فرزند .... به اتهام ..... مقيد است التزام به عدم خروج از حوزه قضايي .... حضور در دادگاه به هنگام احضار با وجه التزام به مبلغ ....... ريال از حال تا ختم  دادرسي و صدور حكم و اجراي كامل دادنامه كه در صورت عدم حضور مكلف به پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت مي باشد . قرار صادره حين الصدور به متهمه تفهيم شد اظهار داشت فهميدم . از قرار صادره رونوشت
 ميخواهم / نمي خواهم  ملتزم ميشود .

محل امضاء متهمه ........

 

 

رئيس / دادرس قاضي تحقيق شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

 

در محاكم دادگستري چنين معمول است كه در صورتي كه متهم از التزام خودداري كند قاضي دادگاه قرار وجه التزام را تشديد نموده و به قرار كفالت تبديل مي نمايد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image