دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

 

 

دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

 

 

بسمه تعالي

 

 

دفتر :

 

متخلف آقاي ... به دليل عجز (ناتواني ) از توديع و ثيقه به زنداني معرفي شود . وقت احتياطي تعيين گرديده و پرونده براي تعيين ميزان دقيق و بهاي اجناس و كالاهاي احتكار شده به اداره بازرسي و نظارت شهرستان .... ارسال  شود .

 

 

رئيس شعبه ..... تعزيرات حكومتي

 

 

 

بعد از بازداشت متخلف (به دليل عجز از توديع وثيقه ) در صورتي كه وثيقه اي معرفي شود ، مجدداً از زندان آزاد خواهد شد .

در صورتي كه وثيقه ملكي باشد كه داراي سند رسمي است ، مراحل توقيف آن بدين ترتيب خواهد بود .

1-      تقاضاي وثيقه گذار براي توقيف ملك در قبال آزادي متخلف .

2-   صدور قرار كارشناسي توسط رئيس شعبه و تعيين كارشناس رسمي (خبره )براي ارزيابي و تعيين بهاي ملكي كه وثيقه گذار معرفي مي نمايد و اعلام نتيجه ارزيابي و كارشناسي .

3-   دستور توقيف ملك در دفتر املاك ثبت اسناد ملكي در آن واقع است . كه اين دستور صرفاً از ناحيه رئيس شعبه صادر مي گردد و توقيف ملك توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك انجام مي شود .

4-      صدور قرار قبولي وثيقه و آزادي متخلف كه پس از صدور قرار قبولي نامه آزادي  متهم به امضاء رئيس شعبه صادر مي گردد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image