قرار عدم صلاحيت ذاتي

 

 

قرار عدم صلاحيت ذاتي

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... در شعبه .... بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان ....در وقت فوق العاده و به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است وبا عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص اتهامات آقايان ......و ....... مبني بر عدم همكاري با بازپرس و نيز درگيري و زد و خورد با بازرسان اداره بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات شهرستان ...... با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري (مستنداً به مواد 1 و 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مصوب سال 1373 )قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي محاكم عمومي شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

مقرر است دفتر : پرونده از آمار كسر پس از تهيه بدل مفيد به مرجع صالحه ارسال گردد .  

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان ............

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image