قرار عدم صلاحيت محلي

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي

 

 

به تاريخ ... پرونده كلاسه ... در شعبه .... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان .... تحت نظر است شعبه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي شعبه بدوي)

در خصوص تخلف آقاي .... مبني بر گران فروشي و عرضه خارج از شبكه توجهاً به اين كه طبق محتويات پرونده محل وقوع تخلفات مذكور حوزه تعزيراتي شهرستان .... مي باشد ، لذا مستنداً به ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي تعزيرات حكومتي شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

دفتر مقرر است از پرونده بدل مفيد تهيه و از آمار كسر اصل آن به مرجع صالحه ارسال گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان ............

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image