به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 

 

نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ 08/12/1375

شماره پرونده : 75/1158

شماره دادنامه : 1328

مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عدالت اداري

شاكي : محمد علي ... فرزند حسين به نشاني : تهران – خزانه قلعه مرغي

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (دفتر امور دندانپزشكي )

خواسته : صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي مربوط به اخطاريه دفتر دندانپزشكي .

گردش كار : شاكي ضمن دادخواست تقديمي تقاضاي مطلب فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به اين شعبه تحت كلاسه فوق ثبت ،پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل و در تاريخ بالا جلسه فوق العاده رسيدگي به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه كتبي مشاور محترم شعبه مبني بر صدور دستور موقت ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور دستور مي نمايد .

(دستور موقت )

با توجه به محتويات پرونده و مدارك آن و عنايت به اينكه تعطيل محل كار موجبات ورود ضرر و زيان را به شاكي فراهم مي سازد كه جبران آن در آينده متعسر به نظر مي رسد لذا مستنداً به مادتين 1 و 4 آيين نامه اجراي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري قرار دستور موقت داير به عدم تعطيل محل كار شاكي تا رسيدگي قطعي به پرونده مطروحه در اين شعبه صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه 11 ديوان عدالت اداري

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image