قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان  

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان علي رغم ابلاغ و استحضار وسيله اجراي قرار (معاينه محلي ) را فراهم ننموده است و امكان اجراي قرار نيز (به علت عدم تهيه وسيله اجرا ) مقدور نمي باشد ، لذا مستنداً به ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي توسط متقاضي موجب خروج معاينه محل از عداد دلايل
مي باشد و اگر معاينه محلي را از دادگاه لازم بداند تهيه وسايل اجراي قرار در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله پژوهشي با پژوهش خواه مي باشد و در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال و در صورتي كه در مرحله پژوهشي باشد ، دعوي پژوهشي ساقط مي شود .

 

ماده 256 قانون آيين دادرسي مدني جديد :

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسايل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوي و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد . در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تحديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image