قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان براي اخذ توضيح به موجب اخطاريه صادره دعوت شده ولي مشار اليه علي رغم ابلاغ مراتب امر به وي و استحضار در محضر دادگاه حاضر نشده و لايحه اي نيز تقديم نداشته است ، لذا به لحاظ عدم امكان صدور راي راجع به ماهيت دعوي مستنداً به ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه محتاج به توضيحي از مدعي باشد و مدعي در جلسه اي كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي عليه هم دادگاه نتواند راي بدهد دادخواست مدعي ابطال مي شود و همچنين در صورتي كه هيچ يك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند راي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال مي شود .

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، ماده 95 جايگزين ماده 165 قانون سابق شده است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image