قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت

 

 

قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده (مستدعي ثبت )آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه معترض و يا وكيل در جلسه دادگاه حاضر نشده و با عنايت به تقاضاي مستدعي است ثبت به استناد ماده 19 قانون ثبت دادخواست مشار اليه ابطال مي گردد . بديهي  است ، مطابق تكليف قسمت پاياني  ماده 19 قانون ثبت مشار اليه (معترض ثبت ) فقط براي يك بار آن هم در ظرف ده روز حق تجديد دادخواست را دارد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

 

توضيح اين كه :

بر خلاف موارد ياد شده كه تجديد دادخواست صرفاً براي كي بار و آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ ممكن ، در ساير موارد قرارهاي ابطال دادخواست تجديد دادخواست به هر تعداد و بدون مقيد بودن به زمان بلااشكال است .

 

ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاك :

مصوب 26 اسفند ماه 1310:

ماده 19 – در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود . در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيت دار داده خواهد شد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image