قرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )

 

 

قرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )      

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ....(خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ....(خوانده ) به خواسته .... دادگاه با بررسي محتويات پرونده ملاحظه گرديد خواهان (يا خوانده ) به گواهي گواهان ( شهادت شهود )
استناد نموده اند و چون استماع گواهي (شهادت ) در تصميم گيري نهايي دادگاه موثر است ، لذا استناد مواد 406 الي 425 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار استماع گواهي  (شهادت شهود ) صادر مي گردد . مقرر است دفتر ضمن تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين ، به خواهان (يا خوانده ) تذكر داده شود كه مسجلين ذيل برگ استشهاديه را در جلسه دادگاه با در دست داشتن شناسنامه عكس دار يا كارت شناسايي معتبر معرفي نمايند .

 

 

رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي .....  

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي استماع گواهي گواهان عبارت است از مواد 406 الي 425 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 229 الي 249 قانون آيين دادرسي مدني جديد است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image