قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر

 

 

قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ....به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته ... نظر به ايراد خوانده مبني بر اين كه همين موضوع در شعبه ديگر در حال رسيدگي است ، ضمن ملاحظه پرونده استنادي مشاهده مي گردد ، ايراد مشار اليه صحيح است ، لذا ، با عنايت بر سبق ارجاع شعبه مزبور ضمن صدور قرار امتناع از رسيدگي به لحاظ مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر دادگاه ، مقرر است دفتر پرونده در اجراي دستور ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني سابق به نظر رياست محترم دادگستري (يا رئيس مجتمع قضايي ) برسد .

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

اصولاً متداول اين است كه مستنداً به ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني سابق در صورت ارتباط كامل بين دو دعوي چنانچه در يك شعبه مطرح رسيدگي باشد دادگاه تواماً به تمام آنها رسيدگي مي كند و اگر در دو شعبه باشد ، با توجه به سبق ارجاع پرونده توسط رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي يا معاونين ايشان به شعبه اي كه سابقه ارجاع دارد ، ارسال و شعبه مرجوع اليه دستور توام شدن رسيدگي دو پرونده را صادر مي نمايد .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image