قرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته

 

 

 قرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ... (خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ... (خوانده ) به خواسته ...نظر به اين كه خواهان از جهت اين كه خواسته در معرض تضييع و تفريط مي باشد به گواهي گواهان استناد كرده و در جلسه فوق العاده از گواهان استماع شهادت شده بر صدق ادعاي خواهان شهادت داده اند. لذا ، درخواست خواهان موجه به نظر مي رسد و به استناد بند 2 از ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين و توقيف معادل مبلغ ... ريال از اموال خوانده صادر و اعلام مي گردد . اين قرار بر طبق مادتين 225و 226 ، قانون آيين دادرسي مدني سابق در ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد . و پس از ابلاغ قابل اجرا است .

 

 

رئيس/ دادرس شعبه.... دادگاه عمومي.....

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image