قرار تامين خواسته به تقاضاي خواهان

 

 

قرار تامين خواسته به تقاضاي خواهان  

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ... (خواهان )به طرفيت آقاي / خانم ...(خوانده )به خواسته ... نظر به اينكه خواهان دادخواست تقاضاي صدور قرار تامين خواسته نموده است ، چون اركان و شرايط درخواست فراهم
مي باشد ، لذا دادگاه به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين  خواسته معادل
 مبلغ ... ريال از اموال خوانده (يا خواندگان )، متضامناً (يا باالمناصفه )... تا پايان رسيدگي صادر و اعلام
مي دارد . هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است . قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image