قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

 

 

قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

 

 

بسمه تعالي

 

-     نظر به درخواست خواهان (متقاضي )آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... دائر به تامين دليل با جلب نظر كارشناس با توجه به فراهم بودن شرايط و اركان صدور قرار مستنداً به مواد 315 و 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين دليل خواهان (متقاضي ) با جلب نظر كارشناس صادر و اعلام مي گردد كه اجراي قرار صادره به عهده آقاي / خانم .... مدير دفتر (كارمند علي البدل ) اين دادگاه محول مي گردد .

 

 

رئيس/ دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

نكته :

بديهي است ، اگر موضوع تامين محتاج به نظر كارشناس باشد به قرار مزبور جمله ذيل اضافه مي شود :

(به همين منظور آقاي مهندس .... به قيد قرعه و با دستمزدي به مبلغ .... ريال جهت كارشناسي انتخاب
مي گردد كه پرداخت حق الزحمه كارشناس به عهده متقاضي (خواهان ) مي باشد .

توضيح اينكه :

مواد استنادي تامين دليل عبارت از مواد 315 الي 322 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 149 الي 155 قانون آيين دادرسي مدني جديد است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image