به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار تامين دليل محكوم به

 

 

قرار تامين دليل محكوم به  

 

 

بسمه تعالي

 

گردش كار : خواهان ..... به شرح بالا  به طرفيت .... به شرح لايحه تقديمي كه پس از صدور حكم ارسال داشته ف درخواست صدور قرار تامين محكوم به با استناد به مدارك موجود در پرونده نموده است كه در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي امضاء كننده  زير با حضور نماينده خواهان تشكيل است ، با بررسي اوراق پرونده به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي شود :

 

(قرار دادگاه )

 

نظر به اينكه خواهان تقاضاي صدور قرار تامين محكوم به نموده است و چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد ، لذا دادگاه با استناد ماده 229 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين محكوم به معادل يك ميليارد ريال از اموال خواندگان متضامناً تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد ، هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض  در اين دادگاه مي باشد .

 

رئيس شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران

 

 

 

 

توضيح اينكه :

1-   چنين قراري احتياج به تقديم دادخواست ندارد و تسليم تقاضاي صدور قرار به شعبه صادر كننده راي كافي است . حضور خواهان جهت صدور قرار الزامي نيست .

2-     همانگونه كه از متن قرار استنباط مي شود ، دادگاه براي صدور آن اخذ خسارت احتمالي را ضروري ندانسته ، زيرا نسبت به اصل دعوي رسيدگي نموده است وله خواهان قرار حكم داده است .

3-   نظر مخالف آن است كه بعضي محاكم اخذ خسارت احتمالي را ضروري مي دانند اخذ خسارت احتمالي اصلح به نظر مي رسد . ماده 192 قانون آيين دادرسي مدني سابق ذكر نموده است بايد تامين بدهد.  

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image