قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه

 

 

قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ .... در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه عمومي ... به تصدي امضاء كننده زير تشكيل  است ملاحظه مي شود كه در پرونده كلاسه ... كه در ضميمه پرونده است اداره سرپرستي طي درخواست شماره .... شادروان .... را متوفاي بلاوارث معرفي و به استناد فصل هشتم از باب پنجم قانون امور حسبي درخواست تعيين مدير تركه و تحرير تركه را كرده است ، دادگاه نظر به مراتب فوق الذكر و مستنداً به ماده 322 قانون امور حسبي آقاي .... را به سمت مدير تركه تعيين مي نمايد چون درخواست تحرير تركه نيز شده قرار تحرير تركه را صادر و اعلام مي دارد و آقاي ... كارشناس رسمي دادگستري را براي تقويم اموال منقول با دستمزد ... ريال تعيين مي كند . دفتر فعلاً وقت احتياطي داده شود و به آقاي ... ابلاغ شود كه به عنوان مدير تركه تعيين شده و با اعلام قبولي ظرف يك هفته  هزينه آگهي  موضوع ماده 210 قانون امور حسبي را توديع كند .

 

 

رئيس/ دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي.......

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image