قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي

 

 

قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

1-   در خصوص دادخواست آقاي / خانم ....(خواهان ) به طرفين آقاي / خانم ....(خوانده ) به خواسته .... نظر به اين كه مامور ابلاغ در ظهر (پشت )اخطاريه خوانده(يا خواهان ) ، مراتب محجور شدن خوانده (يا خواهان ) را اعلام نموده است ، علي هذا ، دادگاه مستنداً به ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار توقيف دادرسي صادر و اعلام مي نمايد و مستنداً به ماده 297 همان قانون مقرر مي دارد ، دفتر به خواهان (يا خوانده ) اخطار شود ، و نسبت به تعرفه (معرفي ) جانشين يا جانشينان (محجور ) با ذكر آدرس دقيق ايشان اقدام نمايد . پرونده از موجودي كسر و بايگاني شود .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مطابق مواد 290و 291 قانون آيين دادرسي مدني سابق موارد توقيف دادرسي به شرح ذيل بوده است :

1-     فوت نمودن يكي از اصحاب دعوي

2-     محجور شدن يكي از اصحاب دعوي

3-     فوت يا ممنوع شدن وكيل يكي از اصحاب دعوي

4-     زايل شدن سمت يكي از اصحاب دعوي

كه در موارد فوق ، با كمي تغيير در ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني جديد آمده است . با اين تفاوت كه در ماده جديد صرفاً فوت نمودن يكي از اصحاب دعوي ، محجور شدن يكي از اصحاب دعوي و زايل شدن سمت يكي از آنان ( كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده ) ، اشاره شده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image