قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

 

 

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته .... نظر به درخواست  مدعي عليه بر اخذ تامين .... با توجه  به اين مدت مقرر جهت توديع تامين منقضي شده و خواهان نسبت به توديع تامين هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده است ، با عنايت به تقاضاي مدعي عليه (خوانده ) مستنداً به قسمت پاياني ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ......

 

 

 

توضيح اينكه مواد استنادي براي رد داد خواست عبارت از مواد 175،221 ، 225، 388 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد 306، 147، و 108 قانون آيين دادرسي مدني جديد است.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image