قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

 

 

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني  

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دادخواست اعتراض تجديد نظر خواه آقاي / خانم ..... نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ ... صادره ار دادگاه عمومي (بدوي ) شهرستان .... نظر به اين كه تجديد نظر خواه اعتراض خود را بعد از انقضاء مهلت قانوني (20 روز از تاريخ ابلاغ در خصوص اشخاص مقيم ايران و دو ماه از تاريخ ابلاغ در خصوص اشخاص مقيم خارج از كشور )تقديم دادگاه نموده است ، لذا مستنداً به ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس شعبه ..... دادگاه تجديد نظر استان ......

مستشار شعبه ... دادگاه تجديد نظر استان ......

 

 

 

 

مواد 488 تا 490 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حذف شده اند .

با اين حال ، موارد صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر خواهي (معمولاً از سوي دادگاه بدوي ) در مواد 339،340،341 344، 345 قانون آيين دادرسي مدني جديد پيش بيني شده است . به طوري كه با صدور اين قرار ، دادنامه بدوي قطعيت يافته و معد براي صدور اجراييه مي گردد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image