چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقص رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقص رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

 چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقص رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 19/11/1378و26/11/1378هیات عمومی دیوان عالی کشور

مراد قانونگذار از ذکر جمله« دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقص و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره 3 ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شان عالی تر باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادگاههای هم عرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارد و نظریه اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظریه اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادر هاز این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود . بنا به مراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدی که متضمن  نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 16068 مورخ 8/2/1379

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image