قرار رد دادخواست جلب ثالث

 

 

قرار رد دادخواست جلب ثالث

 

 

 

 

 

-          تاريخ : 21/03/1375

-          كلاسه پرونده :74/131/1987

-          شماره دادنامه : 392-31/3/1375

-          مرجع رسيدگي : شعبه 131 دادگاه عمومي تهران

 

 

(قرار دادگاه )

در خصوص دعواي آقاي / خانم ..... عليه آقاي / خانم ... داير به جلب ثالث به دادرسي ، نظر به اين كه به موجب ماده 276 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) خواهان مكلف بوده ظرف سه روز پس از جلسه اول دادرسي ( كه در تاريخ .... برگزار شده ) دادخواست جلب ثالث را تسليم نمايد ، حال آنكه به گواهي دفتر دادگاه مويداً به مندرجات دفتر ثبت عرايض دادگستري دادخواست مزبور از خارج از فرجه قانوني سه روز تسليم شده ، فلذا به استناد ماده مرقوم و به لحاظ ماده 283 همان قانون قرار رد دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام مي شود .

قرار صادره ظرف مدت قانوني (بيست روز ) در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / شعبه 131 دادگاه عمومي تهران

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image