به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

 

 

قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

 

 

بسمه تعالي

 

 

پرونده كلاسه : ...............................

تاريخ :.....................................

شماره قرار:....................

مرجع صدور حكم ........... دادگاه حقوقي ....... تهران

خواهان :..................

خوانده :....................

خواسته :..............

گردش كار : .......... خواهان به طرفين خوانده به شرح فوق طرح دعوي نموده پس از ثبت و انجام تشريفاتي قانوني به لحاظ عدم شناسايي خواهان دادخواست ناقص به شرح زير اقدام مي شود .

 

(قرار)

نظر به اين كه برابر گزارش مامور ابلاغ خواهان در محل تعيين شده در دادخواست شناخته نشده و محل اقامت وي بر دادگاه معلوم نيست لذا برابر ماده 83 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف ده روز پس از الصاق به ديوار دفتر دادگاه قابل اعتراض در همين دادگاه است .

 

مدير دفتر شعبه ..... دادگاه حقوقي .....تهران

 

 

 

در حال حاضر ، به جاي مواد 83 و 85 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به ترتيب مواد 56، 54 و 55 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 جايگزين شده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image