به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )

 

 

قرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 (قرار دادگاه )

 

در خصوص خواهان آقاي / خانم ..... عبارت است از مطالبه وجه ... فقره سفته به شماره هاي .... و .... خزانه داري كل ، خوانده ايراد نموده كه دعواي مطروح مشمول مرو زمان گرديده است ، دادگاه با لحاظ تاريخ اقامه دعوي حاضر و تطبيق آن با ماده 318 قانون تجارت كه اجمالاً اعلام داشته مدت مرور زمان دعاوي مزبور به فته طلب ، برات و چك پنج ساله است ، ايراد خوانده را وارد دانسته است ، لذا ، قرار رد دعوي حاضر را صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره طبق ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ظرف بيست روز در محكمه تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است.

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

ماده 318 قانون تجارت :

دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي 5 سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود ، مگر اين كه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبدا مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است .

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي شود .

 

ماده 319 قانون تجارت :

اگر وجه برات يافته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5 سال مطالبه كرده ، دارنده برات يافته طلب يا چك مي تواند  تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه را از كسي كه به ضرر او استفاده بلا جهت كرده است ، مطالبه نمايد . (منظور مدت 10 سال است )

تبصره – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يافته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image