به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهان

 

 

قرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهان

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان به شرح لايحه شماره صورت جلسه مورخه .... دعوي خود را مسترد داشته است . لذا مستنداً به صدور ماده 298 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي رد دعوي عبارت از مواد 298،198(بند هاي 1 و 2 و 3 )و ماده 515 مكرر قانون آيين دادرسي مدني سابق ، (در مرحله تجديد نظر ) بوده است كه با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، موارد صدور قرار رد دعوي در مواد 19، 84، 107و 298 جديد معين شده است .

 

با توجه به مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني جديد راجع به قرار رد دعوي مي توان گفت كه :

1-     قرار رد دعوي مانع تجديد دادخواست با مشخصات همان دعوي نمي باشد .

2-     اين قرار قطعي نبوده و به تناسب مورد قابل تجديد نظر خواهي است .

3-     خواهان ملزم به پرداخت خسارت به خوانده نمي باشد .

4-     موافقت خوانده شرط نيست .

5-     قرار رد دعوي آن را به حالت قبل از اقامه دعوي ، بر نمي گردد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image