به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرار

 

 

قرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرار    

 

 

 

 

بسمه تعالي

-          به تاريخ : 05/08/1368

-          كلاسه پرونده : 65/285

-          شماره دادنامه : 275

-          مرجع رسيدگي : شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران

-          خواهان : آقاي ...

-          خوانده : آقاي .....

-          خواسته : الزام به تنظيم سند و انتقال آپارتمان

 

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاه هاي حقوقي يك تهران تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دفتري در موعد مقرر شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي دادرسان امضاء كننده زير تشكيل است ، دادگاه پس از بررسي پرونده و مشاور ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

 

(راي دادگاه )

نظر به اين كه خواهان آقاي .... در جلسه اي كه به منظور اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي تشكيل گرديده حضور نيافته و وسيله اجراي قرار را فراهم نساخته و بدون انجام تحقيق از مطلعين محلي رسيدگي به وضعيت اختلاف طرفين و موضوع دعوي و چگونگي انجام معامله خانه مورد ادعا و نحوه مذاكرات اصحاب دعوي و كم و  كيف آن عملاً مقدور نيست ، علي هذا ضمن خروج معاينه محلي از عداد دلايل خواهان قرار رد دعوي اقامه شده صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image