قرار رد دعوي به علت فقدان سمت خواهان

 

 

قرار رد دعوي به علت  فقدان سمت خواهان    

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ....... فرزند .......... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ....نظر  به اينكه خوانده دعوي ايراد به سمت خواهان (به واسطه محرز نبودن وكالت يا ولايت يا قيوميت ) نموده است و فقدان سمت خواهان به نظر دادگاه محرز و مسلم مي باشد . (مثلاً كسي به عنوان نمايندگي اقامه دعوي نموده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيومت و .... و سمت او محرز و مسلم نباشد )لذا ،دادگاه توجهاً به محتويات پرونده مستنداً به بند 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق (و در حال حاضر ، ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و شق 5 آن ماده ) قرار دعوي به علت فقدان سمت خواهان صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ...... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني جديد :

ماده 84 – در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا ايراد كند :

1-....

2-....

3-...

4-....

5-كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوي كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيوميت و سمت او محرز نباشد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image