قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان

 

 

قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان  

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي  خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته .... نظر به اين كه خوانده دعوي به موجب لايحه ثبت شده به شماره ..... به اهليت قانوني خواهان ايراد نموده و دادگاه توجهاً به بررسي اوراق و محتويات پرونده ايراد خوانده را وارد تشخيص داده و به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان (از قبيل صغير بودن ، غير رشيد بودن ، مجنون بودن ، يا ممنوع التصرف بودن در اموال خود به واسطه ورشكستگي ) به استناد بند اول ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ...... دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image