قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

 

 

قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده  

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده ........ به خواسته ..... نظر به اين كه خوانده دعوي قبل از پاسخ به دعوي ايراد نموده و بيان كرده به دليل اين كه طرف دعوي داراي شخصيت حقوقي است و دعوي متوجه وي نمي باشد ، بنابر اين دادگاه توجهاً به مراتب و با بررسي محتويات پرونده ايراد خوانده را وارد تشخيص داده و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

 

ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

در موارد زير مدعي عليه مي تواند بدون آن كه پاسخ مدعي را بدهد ايراد كند :

1-................

2- وقتي كه ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد .

 

در حال حاضر ، ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني جديد طي 11 بند جايگزين ماده 198 سابق شده است . كه بند 4 از قانون جديد عين مفاد بند 2 سابق مي باشد . يعني ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image