قرار رسيدگي به جعليت سند

 

 

قرار رسيدگي به جعليت سند  

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

دادگاه نظر به اينكه در موعد قانوني مقرر در ماده 377 قانون آيين دادرسي مدني سابق از جانب .... نسبت به سند .... ارائه شده از سوي ... ادعاي جعل شده و در جهت اثبات اين ادعا با رعايت مواد 379و 393 همان قانون به 1- نظريه كارشناس 2- شهادت شهود ، گواهي گواهان (يا مطلعين )3- تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر استناد گرديده است . لذا ، قرار رسيدگي به جعليت سند مزبور صادر و اعلام مي گردد و در اجراي تكاليف مقرر در ماده 380 قانون فوق الذكر مقرر مي دارد ، دفتر 1- وقت احتياطي تعيين نمايد .
 2- دعوي جعل و دلايل آن به استناد كننده سند ابلاغ و اخطار شود در صورتي كه به استفاده از سند باقي است ظرف مدت يك هفته اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر اين دادگاه تسليم و به ادعاي مزبور نيز پاسخ دهد والا سند مزبور از عداد دلايل وي خارج خواهد شد . 3- در صورت وصول سند فوراً به نظر دادگاه رسانيده شود تا دستور مهر و موم آن صادر و سپس عند المورد مبادرت به صدور قرار 1- كارشناسي
2- استماع شهادت شهود 3- تحقيق محلي گرديده و يا دستور تعيين وقت براي تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر داده شود .

 

 

 

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image