قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انكار خوانده

 

 

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انكار خوانده

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ....( خواهان ) ... به طرفيت آقاي / خانم ...(خوانده ) و به خواسته ... نظر به اين كه خوانده دعوي اظهار مي دارد ( اثر انگشت ، امضاء ، مهر و خط ) ذيل سند ابرازي از جانب خواهان متعلق به وي نمي باشد و آن را انكار مي نمايد . بناء علي هذا ، با توجه به اين كه رسيدگي به اعتبار سند مزبور در خصوص انكار خوانده نسبت به انتساب آن به خود در تصميم دادگاه موثر و ضروري است ، بنابراين قرار رسيدگي به اعتبار و صحت و اصالت سند ابرازي صادر و اعلام مي گردد به همين جهت
 آقاي / خانم ... به عنوان كارشناس خط تعيين تا ضمن استكتاب از مشار اليه و تطبيق امضاء وي با امضاهاي مسلم الصدور وي و اعلام نظر مستدل و مشروح خود حداكثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ اقدام نمايد .

 

 

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي ....

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image