قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ترديد خوانده

 

 

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ترديد خوانده  

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ....( خواهان ) ... به طرفيت آقاي / خانم ...(خوانده ) و به خواسته ... نظر به اين كه خوانده دعوي بدون عذر موجه از كتابت امتناع  نموده است ،اين امر به تجويز ماده 398 قانون آيين دادرسي مدني سابق (و در حال حاضر ،ماده 224 قانون جديد ) قرينه اي بر صحت سند محسوب مي شود . علي هذا ، قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي صادر و اعلام مي گردد . و در اصل دعوي نيز ختم دادرسي اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء راي مي نمايد .

 

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي رسيدگي به صحت و اصلت سند ابرازي عبارت از مواد 370 الي 405 قانون آيين دادرسي مدني سابق بوده است كه در حال حاضر ، مواد 206 الي 228 قانون جديد آيين دادرسي مدني به اين امر اشاره دارند .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image