قرار رفع مهر و موم تركه

 

 

قرار رفع مهر و موم تركه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ .... در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه حقوقي 2 ... تشكيل است با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود كه خانم  ...درخواستي به خواسته رفع مهر و موم اموال مهر و موم شده در پرونده كلاسه ..... اين شعبه تقديم و به استناد پرونده مذكور درخواست رفع مهر و موم اموال مهر و موم شده را كرده است .

بنابراين به شرح زير قرار رفع مهر و موم صادر مي شود .

 

(قرار دادگاه )

 

نظر به درخواست خواهان و مدارك پيوست آن و مستنداً به مواد 194، 196، 202 قانون امر حسبي قرار رفع مهر و موم از اموال مرحوم .... را صادر و اعلام مي دارد .

 

 

رئيس دادگاه .......

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image