قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني

 

 

قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني  

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي تجديد نظر خواهي آقاي / خانم ... به طرفيت تجديد نظر خوانده آقاي / خانم .....به خواسته ... نظر به اينكه علي رغم ابلاغ و استحضار تجديد نظر خواه از توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني امتناع نموده است ، لذا مستنداً به قسمت اخير ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق ريال قرار سقوط دعوي نامبرده صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

رئيس  شعبه ....دادگاه تجديد نظر استان....

مستشار شعبه .....دادگاه تجديد نظر استان ....

 

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مطابق قسمت اخير ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق چنانچه در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواه در موعد مقرر دستمزد كارشناس را توديع ننمايد ، قرار سقوط دعوي صادر مي گردد . ولي اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image