قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان

 

 

قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان  

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته .... نظر به اين كه خواهان دعوي ، وسيله اجراي قرار را فراهم ننموده است ، بنابراين به استناد قسمت پاياني ماده 441 آيين دادرسي مدني سابق قرار سقوط دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مطابق قسمت پاياني ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق اگر خواهان وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد و پرونده در مرحله تجديد نظر باشد دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي كند . با اين حال ، با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379و بر اساس ماده 256 در چنين مواردي در مرحله بدوي ، دادخواست ابطال مي شود و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف شده ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image