قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرو

 

 

قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرو       

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ .... در وقت .... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان ... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه ... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .

 

 

(قرار دادگاه )

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت شركت سهامي آب منطقه اي ... به خواسته صدور اجازه حفر يا بهره برداري از چاه عميق در پلاك ثبتي شماره ... ، نظر به اين كه به موجب ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 متقاضي ابتدا مي بايستي به كميسيون مستقر در كميسيون نيرو مراجعه مي نمود و سپس در صورتي كه راي كميسيون به ضرر وي مي بود مي توانست به اين دادگاه اعتراض نمايد ، در مانحن فيه متقاضي مستقيماً به دادگاه مراجعه كرده است ، لذا به نظر  اين مرجع دعوي در موقعيت فعلي قابليت استماع ندارد ، قرار صادره ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر
استان مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image