قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي

 

 

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي     

 

 

بسمه تعالي

 

 

خواسته خواهان آقاي / خانم .... در دعوي مطروحه عليه خوانده آقاي / خانم .... اجمالاً عبارت است از خلع يد از عرصه و اعيان موضوع پلاك ثبتي .../ ... بخش ... تهران .

نظر بر اينكه درخواست خلع يد خوانده فرع بر مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي است و در پرونده حاضر صرف ارائه سند عادي مورخ .... دلالت بر مالكيت رسمي خواهان ندارد ، لذا با رعايت مواد 24-46 و 48 قانون ثبت دعوي را در وضعيت موجود قابل استماع مدانسته ، قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

ماده 24 قانون ثبت :

پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت و نه به عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي .

 

ماده 46 قانون ثبت :

ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل :

1-     كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد .

2-     كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است .

 

ماده 48 قانون ثبت :

سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image