قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني

 

 

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني      

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... ظهر نويس سفته شماره ... به شرح دادخواست تقديمي نظر به اين كه نسبت به سفته مورد ادعا از طرف خواهان واخواست در مهلت مقرر قانوني به عمل نيامده و اشتغال ذمه خوانده نيز محرز نمي باشد ، لذا قرار عدم استماع دعوي خواهان (به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني ) نسبت به ظهر نويس صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

توضيح اينكه :

در خصوص مورد ياد شده يعني طرح دعوي عليه ظهر نويس سفته يا چك ممكن است قرار رد دعوي نيز صادر شود .

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image