قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

 

 

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

 

 

 

-          به تاريخ :27/03/1372

-          پرونده كلاسه :72/222

-          شماره دادنامه : 211

-          مرجع رسيدگي : شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران

-          خواهان : محمد ..... به نشاني: .............................................................................

-          خوانده : شهرداري منطقه 2 تهران به نشاني :.............................................................

 

-          خواسته : فك پلمپ

 

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 


(راي دادگاه)

 

دعوي خواهان عليه خوانده عبارت از صدور دستور موقت بر فك پلمپ و رفع مزاحمت شهرداري و بازگشايي مغازه مي باشد . اينك نظر به اينكه بند الف 19 قانون ديوان عدالت اداري ، رسيدگي به شكايت ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات شهرداري ها در صلاحيت آن مرجع را داده است ، لذا ، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد . مقرر است دفتر بدواً قرار صادره را به طرفين ابلاغ سپس پرونده را با رونوشتي از قرار صادره به دفتر كل عدالت اداري ارسال نمايد .

 

 

 

رئيس شعبه 70 دادگاه حقوقي دو تهران

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image