قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك )

 

 

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك )  

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ .......... در وقت فوق العاده پرونده كلاسه ......... شعبه ......... دادگاه عمومي شهرستان ....... تحت نظر است . با ملاحظه محتويات پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به اصدار راي
مي نمايد .

(راي دادگاه )

 

در خصوص خواسته خواهان آقاي .......... به طرفيت خوانده دعوي ......... دائر بر الزام به رفع اشتباه شماره پلاك ملك مسكوني از 61/66 به 60/661 با توجه به اين كه خواهان مدعي است كه صرفاً تقاضاي رفع اشتباه شماره پلاك سند را دارد و علي الظاهر در حدود رقبات مذكور اختلافي وجود ندارد و از سال 51 تا كنون خوانده در ملك مورد خريداري سكونت و تصرف دارد . لذا مستنداً به ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند سال 1310 (بند 6) قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ........ صادر و اعلام مي دارد و مقرر است دفتر پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان محترم عالي كشور با حفظ سابقه ارسال گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image