قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر ندارد

 

 

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر ندارد  

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ...... به طرفيت خوانده .......... به خواسته افزار پلاك شماره ...... با توجه به قانون افزار و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 و بند (واو ) ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو مصوب سال 1364 چون جريان ثبتي پلاك مورد درخواست افراز خاتمه يافته است و اسناد مالكيت شش دانگ آن ذيل ثبت .......... صادر شده است ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار صلاحيت و شايستگي واحد ثبتي .......... صادر . اعلام مي گردد .

پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال
مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image