قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع

 

 

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع  

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده ......... به خواسته تقاضاي تقسيم و افراز يك باب خانه مشاعي ، نظر به اينكه افراز املاك مشاع در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك در حوزه آن واقع است ، لذا مستنداً به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار صلاحيت و شايستگي واحد ثبتي محل وقوع ملك صادر و اعلام  مي گردد .

مقرر است دفتر پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال شود .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image