قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر

 

 

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر  

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

خواسته خواهان دعوي خانم / آقاي ........ به شرح دادخواست تقديمي ابطال شناسنامه مكرر شماره مسلسل ......... صادره از اداره ثبت احوال شهرستان ......... است كه بر طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال  1355 در صلاحيت هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد . بنابراين ، قرار عدم صلاحيت و شايستگي هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان ....... صادر و اعلام مي شود .

پرونده در اجراي ماده 16 قانون پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 

توضيح اينكه :

1-     صدور قرار عدم صلاحيت باعث مي شود ، پرونده مطروحه بدون اظهار نظر ماهوي از دادگاه خارج شود .

2-     قرار عدم صلاحيت جزء قرار هاي نهايي است نه اعدادي .

3-     قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي نمي باشد .

4-     ناظر به قواعد شكلي است نه ماهوي .

5-   اگر مرجع دوم نيز خود را صالح نداند ، پرونده در مرجع عالي تر بررسي شده و حل اختلاف
نمي شود .

6-   و بالاخره اينكه ، قرار عدم صلاحيت بايد قبل از ورود به ماهيت صادر شود و صدور آن در اثناء رسيدگي بسيار نادر بوده و نيازمند دليل قوي است . ليكن ، به طور قطع قبل از ختم رسيدگي صادر مي شود و صدور آن بعد از ختم رسيدگي ، تخلف انتظامي محسوب است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image