قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )     

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ......... و در وقت فوق العاده شعبه140 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پرونده ها تحت نظر مي باشند با بررسي محتويات آنها ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي خانم مهوش ....... با وكالت آقاي ناصر ......... به طرفيت آقايان :1- حسين .....
2- نصر الله ...... مبني بر خلع يد از يك باب انباري و همچنين دعوي وارد ثالث با وكالت آقاي حسين ... عليه بانو مهوش ...... كه با صدور قرار عدم صلاحيت طي دادنامه 1143-1141-22/07/76 از سوي شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري به اين دادگاه ارسال گرديده چون در زمان تقديم دادخواست اصلي شهر ري جزء حوزه قضايي تهران بوده و به صورت ناحيه دادسراي تهران اداره مي شده و شعبه 74 دادگاه حقوقي 2 تهران در آنجا مستقر بوده و با تشخيص صلاحيت مبادرت به تقديم دادخواست و رسيدگي نموده و انتزاع حوزه قضايي با عنايت به راي وحدت رويه شماره 33-30/03/52 هيات عمومي ديوان عالي كشور از موجبات صدور قرار عدم صلاحيت نمي تواند باشد لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي رسيدگي در شعبه 5 دادگاه عمومي شهر ري صادر گرديد . راي حضوري است و چون بدين ترتيب اختلاف حاصل شده پرونده جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال شود .

 

 

 

 

رئيس شعبه 140 دادگاه عمومي تهران  

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image