به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي

 

 

قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

1-   آقاي .... با تقديم دادخواست به طرفيت ... نسبت به حكم شماره .... صادره از اين شعبه تقاضاي اعاده دادرسي نموده و در جهت توجيه تقاضاي خويش ضمن ارائه مداركي از جمله .... اجمالاً توضيح داده است كه .......................................

2-   اين دادگاه ضمن توجه به مواد قانوني تسليم دادخواست اعاده دادرسي و با مدارك ارائه شده و بررسي آنها از جمله ....مورد را مرتبط با بند .... ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) تشخيص داده و لذا قرار قبولي دادخواست را براي رسيدگي صادر و اعلام مي دارد و با توجه به مراتب فوق مقرر مي دارد دفتر قرار صادره را در آمار منظور نمايد و ثالثاً پرونده را تجديد كلاسه نموده و سپس با تعيين وقت دادرسي و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده دعوي ، طرفين را براي رسيدگي دعوت نمايد .

 

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

چون قرار صادر شده و درخواست و قبولي دادخواست اعاده دادرسي مورد پذيرش واقع گرديده است ، پرونده بايد جهت رسيدگي ماهيتي به كلاسه جديد ثبت شود . بدين ترتيب :

1-     صدور اين قرار موجب مي شود پرونده مجدداً به جريان افتاده و راي قطعي لازم الاجراء يك بار ديگر مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد .

2-     صدور اين قرار مربوط به مقررات شكلي است . ليكن ، با صدور آن ، اجازه ورود به ماهيت فراهم مي شود .

3-     اين قرار قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهي است .

4-     اين قرار استثناء بر اصل است كه قانون گذار براي رعايت حقوق احتمالي طرفين براي مرحله بعد از قطعيت حكم پيش بيني كرده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image