قرار معاينه محلي

 

 

قرار معاينه محلي

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... (خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم .... (خوانده ) به خواسته ..... دادگاه با التفات به محتويات پرونده و خواسته وكيل خواهان چون معاينه از محل هاي مورد تصرف مدعي عليه (خوانده ) و چگونگي آنها به نظر دادگاه ضروري مي باشد ، لذا قرار معاينه محلي صادر و اعلام مي گردد ، تا عضو محترم مجري قرار بدواً از محل متنازع فيه بازديد ، چگونگي وضعيت آن را مشروحاً در صورت مجلس منعكس نمايد . مقرر است دفتر جهت اجراي قرار مزبور وقت ديگري تعيين متداعيين دعوت ، در اخطاريه خواهان قيد شود ، تهيه وسيله اجراي قرار به عهده ايشان مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي تحقيق و معاينه محلي عبارت است از مواد 426 الي 444 قانون آيين دادرسي مدني سابق بوده است . (مواد 248 تا 256 قانون جديد آ. د . م)

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image