نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس

 

 

نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس   

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

دادگاه با بررسي مجموع اوراق و مداقه درخواسته خواهان آقاي .... مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر و اعلام مي گردد تا كارشناس منتخب با مطالعه پرونده و با بررسي و معاينات لازم محلي و در نظر گرفتن وضعيت مورد اجاره و سابقه امر و نوع شغل و اوضاع و احوال قضيه و امثال و اقران و رعايت كليه عوامل موثر ، قدر متيقن ميزان اجاره بهاي عادله به نرخ روز را ظرف يك ماه پس از ابلاغ تعيين و كتباً به استحضار دادگاه برسانند ، دستمزد كارشناس از بين سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري آقايان ..... و..... و..... استقراع به عمل آمده ، در نتيجه چون قرعه به نام آقاي .... اصابت نموده است ، نامبرده به اين سمت انتخاب گرديده مقرر مي دارد : دفتر ، به خواهان اخطار شود ، دستمزد كارشناسي را ايداع و قبض سپرده را ضميمه پرونده نمايد ، به لحاظ جلوگيري از اطاله دادرسي ، وقت مراجعه تعيين ، با پرداخت هزينه كارشناسي و وصول اخطاريه و با انقضاء وقت پرونده به نظر برسد . ضمناً خواهان به صورت جلسه انتخاب كارشناس تمبر قانوني الصاق نمايد .

 

 

 

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image