نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري

 

 

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري

 

 

 

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

در خصوص درخواست خواهان مبني بر صدور قرار تامين خواسته بابت ... فقره  سفته واخواست شده ، دادگاه نظر به محتويات پرونده و مستندات ابرازي از ناحيه خواهان مستنداً به مواد 292 و 309 قانون تجارت قرار تامين خواسته و توقيف معادل .... ريال از اموال بلا معارض ... تا پايان دادرسي و صدور حكم صادر و اعلام مي نمايد . قرار پس از ابلاغ اجرا و قابل اعتراض در اين دادگاه است .

 

 

رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران

 

 

 

 

قرار تامين خواسته :

1-     وثيقه مطمئني براي استيفاء حق خواهان براي بعد از صدور حكم است.

2-     ناظر به مقررات شكلي است

3-     صدور يا عدم صدور آن تاثيري در ماهيت دعوي ندارد .

4-     ممكن است قبل يا در اثناء يا حتي بعد از دادرسي درخواست شود .

5-     بعضاً به منزله اعتباري است كه قانون گذار براي اوراق تجاري قائل شده است .

6-     ظرف 10 روز قابل اعتراض است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image