به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي

 

 

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي

 

 

 

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم ... (خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ... (خوانده ) به خواسته ...نظر به اين كه خواهان به استناد رونوشت اسناد عادي به مبلغ ... ريال تامين خواسته را تقاضا نموده و طبق دستور دادگاه به مبلغ ... ريال به عنوان خسارت احتمالي خوانده در صندوق دادگستري سپرده و قبض مربوط شماره ... پيوست پرونده مي باشد . لذا به تجويز بند 2 ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين و توقيف معادل مبلغ ... ريال  از اموال خوانده صادر و اعلام مي شود . اين قرار بر طبق مادتين 225و 226 قانون آيين دادرسي مدني سابق  در ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين دادگاه
مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا مي باشد .

 

رئيس/ دادرس شعبه.... دادگاه عمومي.....

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image