نمونه ديگر قرار تامين دليل

 

 

نمونه ديگر قرار تامين دليل

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

نظر به درخواست تامين دلايل خواهان و در تطبيق درخواست وي با ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد بعدي آن در باب تامين دليل ، ضمن موافقت با درخواست وي قرار تامين دلايل صادر و اعلام مي شود و مقرر مي دارد عضو مجري قرار پس از ملاحظه درخواست خواهان و مستندات آن در معيت خواهان به محل مورد قرار كه در درخواست وي مشخص شده مراجعه  نموده و با در نظر گرفتن مراتب زير :

مشاهدات و ملاحظات خود را در صورت مجلس اجراي قرار منعكس كند . با توجه به مراتب فوق مقرر
مي دارد ، دفتر :

1-   قرار صادره را در آمار منظور نمايد ، 2- وقت احتياطي تعيين شود 3- پس از انجام مورد قرار و در جهت تطبيق صورت مجلس تنظيمي باقراره صادره ، پرونده امر به نظر برسد .

 

 

 

رئيس/ دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image