نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه

 

 

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 (قرار دادگاه )

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ..... عليه آقاي / خانم ... به خواسته ... نظر به اينكه به دلالت دادنامه شماره .... صادره از شعبه .... تجديد نظر استان .... نسبت به دعوي موضوع اين پرونده مطروح في ما بين .... دعواي حاضر قبلاً رسيدگي به عمل آمده و حكم قطعي صادر گرديده و نتيجتاً دعوي اعتبار امر مختومه را يافته ،لذا به استناد بند 4 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار رد دعوي صادر و اعلامي ميدارد ، قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان معد تجديد نظر خواهي است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

1-

2-

3-

4- وقتي كه دعوي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .

 

در حال حاضر ، ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني جديد طي 11 بند جايگزين ماده 198 سابق شده است ، كه بند 6 آن عين مفاد بند 4 قانون سابق مي باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image